13 สิงหาคม 2562 ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เมืองน้ำดำ ต้องใช้น้ำบาดาลทำนา

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1636335
จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากมีฝนตกลงมา ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวและใช้ในการทำนา โดยชาวบ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ต้องใช้วิธีสูบน้ำบาดาลมาใส่พื้นที่ไร่นาเพื่อทำการปักดำต้นข้าวนาปี หลังจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ แห้งขอด ไม่มีน้ำผิวดิน ทำให้หันใช้น้ำใต้ดิน ชาวบ้านบอกว่าในปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เริ่มทำการปลูกข้าว รอปักดำ แต่เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำในการปักดำนาเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ต้องหาน้ำมาใช้ในการปักดำข้าวกล้า เพราะหากปล่อยต้นกล้าทิ้งไว้ก็จะแห้งตายเสียหายหมด โดยใช้น้ำบาดาลที่เคยขุดไว้ เพื่อให้มีน้ำในการดำนา อย่างไรก็ตามสภาพดินที่แห้งและแข็ง ต้องใช้ไม้ปลายแหลมทิ่มลงพื้นให้เป็นหลุมถึงจะปักดำนาปีได้ และหลังจากนี้คงต้องใช้เพียงน้ำบาดาลอย่างเดียว เพราะในช่วงนี้ไม่มีฝนตกลงมา ถึงตกลงมาก็ตกน้อย ทำให้หลายคนเริ่มกังวลใจว่า จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปี ซ้ำอีกครั้ง